Veľmi ma teší, že ste navštívili môj web a priblížili sa ku mne prostredníctvom mojej práce.  Fotografia je obľúbeným médiom a prostriedkom, ako zdieľam svoje videnie sveta.

Už v počiatkoch štúdia na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave som vypomáhala v agentúre Elite Model Management Bratislava a Praha, kde som v súčasnosti bookerkou a teší ma tiež veľký kreatívny priestor, ktorý sa tu práve pre fotografiu a s ňou spojenú módu a štylizáciu scény naskytá.

Hoci som sa počas štúdia v ateliéroch venovala fimovému portrétu, grafike a postprodukcií fotografií, až tu som mala možnosť uchopiť rozdiel vo vnímaní filmového záberu a módnej fotografie.

Svojmu vzdelaniu a blízkosti ku kinematografií však vďačím za to, že i keď sa film a módna fotografia zdajú byť odlišným médiom, často sa vzájomne veľmi užitočne doplňajú. Ako som zo skúseností s tvorbou kompozície a scénografie pre krátke filmy čerpala pre moodboardy na editoriály, tak ma individualita a osobitosť každej modelky naučili inak nazerať na svetlo a pozdvihnutie predností fotografovanej osoby.

Hoci do veľkej miery pracujem najmä s profesionálnym tímom, ktorý sa kamere a aparátu venuje dlhoročne, je pre mňa obohacujúce môcť vytvoriť i projekt, či súkromné portfólio pre ľudí, pre ktorých modeling nie je prácou a teší ma zachytiť ich najkrajšie črty a lichotivú verziu seba samých. Preto budem rada, ak sa v prípade záujmu o vlastné fotografie rozhodnete kontaktovať ma, či zakúpiť si printy, ktoré momentálne pripravujem z už existujúcich námetov a každý si tak bude môcť do svojho domova priniesť kúsok atmosféry.                                           

                                                                                                                             V.N.